Infomania » Hoofdpagina » Welkom!
Infomania: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Infomania

Ascii code tabel

ASCII is de afkorting van American Standard Code for Information Interchange en is een standaard om verschillende letters, cijfers, leestekens en andere symbolen te presenteren en aan ieder teken in d…
Schrijf mee!